ราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์          
2.60   เปลี่ยนแปลง +0.02 % เปลี่ยนแปลง (0.78%)
ตัวย่อหุ้น: TSE สกุลเงิน: THB ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 310,700 มูลค่า 799,406
        ปรับปรุงเมื่อ: 21 พ.ย. 2561 16:35
Chart Type